I dag uddelte Kulturministeriet rejselegater for knap 900.000 kr. til unge talentfulde designere. Det er jo en glædelig begivenhed. Og dog. Når man ser på, hvilke type designere (og ikke dem som personer!) som har modtaget legaterne, så afspejler det et trist faktum. Et faktum om, at designbranchen fortsat opfattes som en meget snæver kreds.

Tag eksempelvis de konceptuelle designere eller animationsdesignerne – hvor er de? Eller de designere som arbejder med brugerdreven innovation og servicedesign. Og designrådgiverne for den sags skyld. Det er meget tankevækkende, at denne del af designbranchen overhovedet ikke er repræsenteret blandt legatmodtagerne. Måske er det fordi ingen af disse designere er uddannet på de klassiske designskoler..? Ellers er det svært at få øje på argumentationen. Illustration

Man måtte jo ellers klart forvente, at det netop var denne type designere, som stod øverst på listen. Kulturministeriet skal gerne understøtte regeringens politik om fokus på de nye og innovative dele af designbranchen – herunder i særlig grad brugerdreven innovation.

Så måske skulle man se lidt nærmere på jury-sammensætningen, så den i stedet afspejler en bredere designbranche med repræsentation af de nye designuddannelser.