Oftere og oftere støder man på begrebet servicedesign. Servicedesign kan defineres som de berøringsflader, der er mellem udbyder og slutbruger. Det kan både være fysiske berøringsflader såsom en hæveautomat hos banken, men det kan også være immaterielle forhold, som effektiv online selvbetjening. Resultatet af servicedesign er den faktiske oplevelse af serviceniveauet hos slutbrugeren.

Servicedesign er en sammensætning af allerede velkendte designdiscipliner kombineret med nye etnologiske metoder, hvor brugerne involveres i stadig stigende omfang. Det kræver et tæt samspil mellem både antropologer, sociologer og analytikere samt konceptuelle designere for at nå frem til en forståelse af adfærd og behov, der efterfølgende kan omsættes til nye servicetilbud til kunderne, som betyder en endnu bedre oplevelse – og dermed mulighed for at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Live WorkI England er der mange eksempler på projekter inden for dette nye felt. Eksempelvis har designvirksomheden Live Work, som er bosiddende i London, udviklet mange interessante projekter. Virksomheden er inde i en massiv vækst og oplever en stor efterspørgsel efter ydelser inden for dette felt. Live Work løser opgaver for blandt andre Orange og Fiat.

Herhjemme arbejder eksempelvis televirksomheden Telmore meget systematisk med servicedesign med henblik på at højne kundetilfredsheden – og derigennem loyaliteten. Servicedesign er dybt integreret i mange af virksomhedens processer og innovationsmetoder.

Vender man blikket mod det offentlige, så er denne sektor storudbyder af service. Derfor vil servicedesign uden tvivl blive et stort tema i de kommende år inden for den offentlige sektor, hvor man har savnet nogle effektive metoder til at måle og forbedre serviceoplevelsen hos borgerne.