Den danske designbranche oplever i disse år fremgang, og mange designvirksomheder præsterer sorte tal på bundlinien. Faktum er dog, at der er basis for en endnu større og vedvarende vækst, hvis blot nogle centrale erhvervsfaktorer for branchen ændres.

Reelle politiske ambitioner
De seneste år er de politiske strømninger gået designbranchens veje. Det er glædeligt at se, at regeringen reelt erkender, at såfremt Danmark skal sikres vækst i en til stadighed mere globaliseret verden, så er design et af de centrale områder, hvor vi kan differentiere os.

2007Et af de konkrete tiltag er regeringens designudvalg, som har udarbejdet en rapport omhandlende forslag til indsatsområder, som har til formål at sikre designbranchens vækst.

Et nytårsforsæt for regeringen må være, at momentum fastholdes på disse indsatsområder, så branchen kan udvikle sig i gunstig retning. Det gælder i særdeleshed de områder, som vedrører designuddannelserne, da de har store problemer med redefineringen af designbegrebet.

Designkøberne skal kunne turde
Vender man blikket mod designkøberne, så er de i allerhøjeste grad katalysatorer for branchens vækst. Dog savner branchen en mere indgående og innovativ udvikling i samspillet med designkøberne. Oftest er relationen præget af en traditionel ”order-taker-relation” frem for partnerskab baseret på gensidig tillid og udfordring.

Nytårsforsættet for designkøberne bør være at turde indgå større designmæssige investeringer, som er baseret på innovation og brugerinvolvering. Designkøberne skal formulere mål med designløsningen – ikke nødvendigvis definere problemstillingen. På den måde skabes de bedste rammer for gennemgribende innovation og derved også det afgørende return-of-investment.

Designbranchen mangler gennemslagskraft
Der er markant vækst i antallet af ambitiøse og professionelle designvirksomheder i Danmark. Virksomheder som har forretningsmæssige ambitioner og arbejder tværfagligt med slutbrugerne og andre faglige kompetencer.

Den danske designbranche mangler dog et forretningsorienteret fællesskab, som kan initiere den overordnede udvikling med et konkret fokus på udvikling af branchens fortsatte internationalisering.

Et ambitiøst – men nødvendigt – nytårsforsæt for den udøvende del af branchen er at få etableret en designbrancheforening. En forening med et kommercielt og forretningsmæssigt sigte, som repræsenterer virksomheder, der arbejder strategisk med design som forretningsmæssig metode.

Råstoffet..?
Sidst – men mest væsentligt – er manglen på arbejdskraft. Det er kritisk for den udøvende del af den danske designbranche, at der ikke kan ansætte kvalificerede designere. Især når det er dokumenteret, at arbejdsløsheden blandt designere er alarmerende høj. Der er tale om et regulært mis-match mellem udbud og efterspørgsel.

Et livsvigtigt nytårsforsæt for designbranchen er efter min mening, at uddannelserne moderniseres hurtigt og effektivt. Så branchen får det råstof, som skal sikre design-erhvervets globale fremtid.

Så til trods for den positive vækst, så er der således fortsat en række opgaver og nytårsforsætter, der skal opfyldes for hele den danske designbranche, før den agerer på samme professionelle niveau som de fleste øvrige brancher i Danmark.

Godt nytår!