Well… design for alle. Er det virkelig nødvendigt at indtænke alle tænkelige brugere i sin designløsning..? Holdningen til dette felt deler sig nok i flere lejre. At skulle udvikle designprodukter, som alle kan anvende, er en udfordring af de større. Ofte står man som designer over for det dilemma; enten at lave noget rigtig cool (som ofte få kan tilgå) – eller noget super tilgængeligt (som ofte alle kan tilgå).

Af en eller anden grund tiltrækkes man ofte af det første, da det tilgængelig design ofte virker begrænsende og snævert. Lad mig komme med et eksempel fra min hverdag: Når vi udvikler eksempelvis webdesign til en offentlig kunde, bør designet selvfølgelig være super tilgængeligt. Alle i Danmark betaler skat og har dermed krav på tilgængelighed. Dette sætter ofte begrænsninger for den kreative løsning og betyde ekstra ressourcer. Man kan spørge sig selv om, hvorvidt marginale grupper skal have ret til tilgængelighed – og dermed designløsninger, som både blinde, døve, analfabeter etc. kan tilgå.

Jeg har ikke det endelige svar, men måske får jeg det på næste mandag, hvor foreningen “Design for Alle” mødes på Danmarks Designskole. Her kan man også høre om, hvad regeringen har i sinde at bruge de 100 mio. kr., som er øremærket til brugerdreven innovation.

 Borger.dk