Der er ingen i lille Danskaland, som er sluppet godt fra at forsøge at definere begrebet design. Enten er definitionen blevet meget håndværksorienteret eller i den anden grøft – noget så ukonkret ala “design som proces”. Ingen af modpolerne har kunnet gøre den uvidende vældig meget klogere.

Dansk Design Center (DDC) har nu våget pelsen og netop lanceret deres bud på en designdefinition. Definitionen lyder sådan:
Design er resultatet af et bevidst og kreativt arbejde med en idé, et problem eller et ønske om forandring. Resultatet, materielt eller immaterielt, skal være præget af æstetik og skabe merværdi.

DDC har i forlængelsen af “lanceringen” bedt om kommentarer fra fem designeksperter (..?). Fælles for alle er, at de mener, at definitionen er mere eller mindre forfejlet gående mod at være unødvendig.

Designeksperter

En af de særlig interessante kommentarer kommer fra Danmark Designskoles rektor Peter Bysted, som ikke mener, at design skal defineres.

Well… gad vide, hvordan Danmark Designskole vil kunne komme uden om det, når man tager designskolernes målsætning om at sikre en markant stigende teoretisering af designuddannelserne i betragtning. En definition kan vel netop bruges til at få debatteret designbegrebet – og det er vist ikke decideret usundt.

Tidligere på året forsøget denne blog sig også med en designdefinition, som ingen kommenterede. Det var måske ret forventeligt, da det måske ikke er så sindssygt interessant at definere et område, som udvikler sig dag for dag. 

Men hvis man ikke kan eller vil definere design, så kan man dybest set ikke forklare, hvad man beskæftiger sig med… og det giver ikke mening, hvis man gerne introducere design på direktionsgangen, så selv en direktøren forstår betydningen af dette magiske felt.