Da Danish Design Association (DDA) blev etableret i efteråret 2007, blev spørgsmålet om forskellen på DDA og Danske Designere rejst. Svaret fra DDA’s var egentlig ret enkelt: DDA er til for designvirksomhederne, mens DDA stifterne så Danske Designere som værende det vigtige fora for den faglige udvikling af designfaget. Med andre ord to meget forskellige forkusområder,

Danske Designere 
Det har der efterfølgende været en del debat omkring. Medlemsfordelingen taler måske sproget. Snart 50 af de største danske designvirksomheder er med i DDA, mens omkring 1.000 designere er medlem af Danske Designere. Og sådan skal det gerne fortsat udvikle sig. Designvirksomhederne bør vælge DDA, mens personer der ønsker designfaglig udvikling klart bør vælge Danske Designere.

Alle designere – eller jer som arbejder med design som faglighed – bør melde jer ind i Danske Designere. Måske er de store faglige ambitioner ikke helt entydige nu, men det må kunne komme tilbage på sporet. Det har Danske Designere tidligere været eksponent for.

Danske Designere er – eller kan i hvert fald blive – en fantastisk ramme til at skabe faglig udvikling, netværk og viden blandt alle, der arbejder med design. Behovet er der – men det kræver opbakning fra designerne.
 
På næste fredag er der generalforsamling hos Danske Designere – og der skal som naturlig forlængelse heraf vælges en ny bestyrelse. Alle der gerne har ambitioner med den danske designudvikling bør tage et ansvar og sikre et stærkt, visionært fundament for faget.

Ellers sker der i løbet af ganske få år en overhaling fra flere udenlandske designnationer, som allerede er på vej i et tempo, som man ikke helt forstår. Så meld dig ind og endnu bedre stil op til bestyrelsen, så Danske Designere fremover vil opleve en vitalisering og fornyet energi.

Mon nogen vil anbefale mig..?