Verdenssamfundet er i chok over den tiltagende finanskrise. Mange spørger med rette sig selv, om krisen kommer til dem – og hvordan den kommer. Dernæst overvejelser om, hvordan skal man reagere, hvis krisen banker på.

Flere beslægtede brancher begynder at mærke afmatningen i efterspørgslen. Arkitekter klager allerede nu over manglende ordretilgang – og der fyres medarbejdere. Reklamebranchen har blandt andet gennem pressen tilkendegivet, at den kommer til at lide markant af den kommende afmatning – og at mange ydelser vil overgå til webbranchen.

Krisen har allerede haft sine første ofre i nogle af søsterbrancherne. Velrespekterede virksomheder som DesignNord og Nordisk Kommunikation er efter sigende gået konkurs (dette er dog ikke bekræftet på de to respektive websites). De bliver desværre nok ikke de sidste.

Men er finanskrisen den eneste faktor, som designbranchen skal forholde sig til? Nej, der er allerede andre strømninger i gang, som vil få mærkbar betydning for designbranchen. Finanskrisen er nok blot den mest omtalte.

Outsourcingen tiltager
Mange virksomheder er i fuld gang med at outsource den løntunge produktion til Asien, Øst- og Sydeuropa. Denne udvikling har allerede ramt designbranchen. Eksempelvis får DELL i dag dtp’et alle deres produktkataloger i Pakistan – denne opgave lå tidligere på HC Andersens Boulevard. De designvirksomheder, som tidligere har tjent deres penge på produktionsavancer og genproduktioner, vil snart skulle se sig om efter noget andet at lave. Kunderne får samme service og kvalitet i udlandet – blot til en langt lavere pris.

Kunderne vil selv
Et stigende antal kunder varetager i dag mange af de designopgaver, som branchen tidligere har stået for. Det skyldes, at den teknologiske udvikling har betydet, at flere og flere virksomheder har fået et højt kompetenceniveau og kan håndtere det professionelle designsoftware. Mange virksomheder kan selv at designe og versionere forskellige medier og produkter. Det vil dog langt overvejende være de mere produktionsorienterede designopgaver såsom at designe en rapport eller versionere et produkt. 

Fra off- til online
De seneste års stigende digitalisering har betydet, at mange traditionelle medier såsom pjecer, rapporter, kampagner etc. går fra en offline til online eksponering. For de fleste kunder er de digitale medier blevet de centrale kommunikationskanaler – og det får betydning for, hvor profileringsbudgetterne skal placeres. Derudover er nettet et væsentlig billigere medie at anvende til eksempelvis kampagner og anden formidling.

Internationale tendenser
Ser man på den analyse, som British Design Innovation udarbejdede sidste år, viser resultatet, at omsætningen for den engelske designbranche er faldet for andet år i træk. Den engelske designbranche er oftest et par år forud den danske, så den udvikling vil uden tvivl også komme til at ramme den danske branche.

Løsningen…?
Man kan så med rette spørge sig selv om, om der er noget man, som designer eller designvirksomhed kan gøre for at modvirke – eller gøre sig mindre sårbar -, når krisen for alvor begynder at krasse.

På den korte bane er en skarp vurdering af ordretilgangen selvsagt central for at registrere en afmatning.
På den længere bane er der ingen tvivl om, at store dele af designbranchen er nødt til at vende forretningsfokus fra produktion til udvikling.

Danmark vil aldrig kunne gøre sig gældende i konkurrencen, hvor det er timeprisen, der er afgørende for valg af designer. Vi vil – og er ved at blive – overhalet af designere fra det store udland, som i dag er mindst lige så kompetente. 

Men vi har fortsat unikke muligheder inden for de designdiscipliner, som kræver flere kompetencer og fagligheder i samspil. Det skal være designprojekter, hvor innovationen og idéudviklingen er i fokus – ikke den gængse designproduktion.